لب گرفتن دختر حشری از سگ!

https://i0.wp.com/img5.tinypic.info/files/uw70hzn6fnfczs6ktepy.jpg

داستان سکسی من و نیلوفـــــــــر

وقتی از خونه به سمت فرودگاه حرکت میکردم، خودم هم نمیدونستم که در این سفر اداری ممکنه چه اتفاقی برام بیفته و با چه کسی روبرو بشم. اون شب فرودگاه خیلی شلوغ بود. بلیت و چمدانم رو تحویل دادم و کارت پرواز رو از مامور فرودگاه گرفتم. موقعی که از میان مسافران بیرون میومدم یه دفعه چشمم به یک قیافه آشنا افتاد و نگاهمون بهم گره خورد. هرچند سالها گذشته بود، ولی خوب شناختمش موجود نفرت انگیزی که همیشه از بخاطرآوردن اسمش چندشم میشد: نیلوفر منصوری!
سابقه آشنایی ما به گذشته های دور برمیگشت. حدود 12 سال پیش و زمانی که هردومون دانشجو بودیم. نیلوفر

ادامهٔ مطلب »

چه کونی – جــــــــــــــــــــون

https://i1.wp.com/img5.tinypic.info/files/0o5nh5af6l3ultzm87ub.jpg

این کیر های بزرگ چطور برن توی کس این زن بیچاره

https://i0.wp.com/img5.tinypic.info/files/ng8zjpjbd3dzcdwqncgq.jpg

کیر بزرگ و کس زن

نوازش پستون های داغ دختر 16 ساله توسط پیرمرد 70 ساله+عکس

https://i0.wp.com/img5.tinypic.info/files/n4tdj9k3xo66vgbxi1pa.jpg

کون کردن زورکی یک زن

https://i0.wp.com/img5.tinypic.info/files/759ruindmm0cfuo3xj5q.jpg

خوردن کیر توسط زن ایرانی در استخر

https://i0.wp.com/img5.tinypic.info/files/j8ds3bpwsli3gjxc6rtg.jpg

خوردن کیر